Historianaprawde.pl

System wodociągowy w Bydgoszczy ma 500 lat! Wodociągi zapraszają na obchody

Szacowany czas czytania: ...

W tym roku mija 500 lat, odkąd król Zygmunt Stary wystawił dokument zezwalający na założenie w Bydgoszczy pierwszego wodociągu. Jak podają źródła historyczne, wodę czerpano z Brdy, w okolicy dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. I choć ta pierwsza instalacja nie spełniała oczekiwań mieszkańców, właśnie ona zapoczątkowała trwający 5 wieków bogaty rozwój systemu zaopatrzenia w wodę w mieście.

Jakie były kamienie milowe rozwoju tego systemu, który – przechodząc przez różne koncepcje budowy – dotarł do dzisiejszego poziomu bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę? Czy ten system jest na tyle nowoczesny, że zapewnia mieszkańcom zdecydowanie lepsze warunki życia niż kiedyś?

 

Podczas obchodów 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy (1523-2023), na które Bydgoskie Wodociągi zapraszają w środę, 29 listopada do Hali Pomp Muzeum Wodociągów MWiK przy ulicy Gdańskiej 242, będzie można poznać bogatą historię bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę i uzyskać odpowiedzi na te pytania.

 

Organizatorzy przygotowali interesujące wykłady z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowej w mieście na przestrzeni pięciu minionych stuleci, projekcję filmu oraz prezentację najnowszej książki poświęconej zbiorom Muzeum Wodociągów MWiK.

Początek – godz. 18.00, całość zakończy się około godz. 20.30. Wstęp wolny.

 

Z tej okazji warto przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom na przestrzeni minionych pięciu wieków, które wpłynęły na funkcjonowanie wodociągu w mieście.

Dzięki staraniom starosty bydgoskiego Stanisława Kościeleckiego w 1523 r. król Zygmunt Stary wystawił dokument zezwalający na założenie w mieście wodociągu. Wodę miano czerpać z Brdy, w okolicy dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. Niestety, pierwsza instalacja zaopatrzenia Bydgoszczy w wodę nie spełniła oczekiwań mieszkańców.

W związku z tym już 1541 roku bydgoscy rajcy miejscy zawarli kontrakt z Walentym z Bochni dotyczący budowy nowego systemu wodociągowego, który miał pobierać wodę ze strumienia, w miejscu zwanym dzisiaj Doliną Pięciu Stawów. Koncepcja ta okazała się słuszna i trwała, a zbudowana wówczas infrastruktura funkcjonowała aż do początku XIX w. Wówczas w wyniku zubożenia miasta, drewniany system wodociągowy z powodu braku remontów przestał działać. Mieszkańcy Bydgoszczy od tego momentu musieli czerpać wodę z płytkich studni ujmujących wodę z wód gruntowych.

Dopiero w 1900 r. uruchomiono w mieście nowoczesny system zaopatrzenia w wodę składający się ze stacji wodociągowej w Lesie Gdańskim i wieży ciśnień usytuowanej przy obecnej ul. Filareckiej. W kolejnych latach, wraz z rozwojem Bydgoszczy i podłączaniem do infrastruktury wodociągowej nowych obiektów, rozbudowywano stację wodociągową tak by sprostała ona rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę. Momentem przełomowym tej modernizacji było otwarcie w 1937 roku nowej zelektryfikowanej hali pomp.

Po II wojnie światowej w Bydgoszczy rósł deficyt wody, z tego względu podjęto prace nad budową drugiego jej ujęcia w mieście. Nową stację wodociągową, pobierającą wodę z Brdy, zlokalizowano na Czyżkówku. Jej otwarcie nastąpiło w 1962 r. Dzięki temu przez kilka kolejnych lat problem z niedoborem wody w mieście przestał być dokuczliwy dla mieszkańców.

Kolejne znaczące zmiany w systemie wodociągowym Bydgoszczy zaszły dopiero wraz z powołaniem w 1992 r. jednoosobowej spółki z o.o. Gminy Bydgoszcz pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. Za jej sprawą rozpoczął się złożony i długofalowy proces sanacji bydgoskiego systemu wodociągowego. Było to możliwe między innymi dzięki pozyskaniu wielomilionowych funduszy z Unii Europejskiej. Obecnie sieć wodociągowa Bydgoszczy liczy ponad 1000 km, a dostarczana mieszkańcom woda pitna spełnia wszystkie najwyższe standardy WHO.

 

Inf. mat. organizatorów.

Skip to content