Historianaprawde.pl

Cenny skarb z Wieży Zegarowej katedry wawelskiej

Szacowany czas czytania: ...

Portal katedra na Wawelu poinformował o przedmiotach wydobytych z wnętrza gałki ze szczytu Wieży Zegarowej.

8 lipca 2024 r. około godziny 9 komisja pod przewodnictwem proboszcza katedry na Wawelu ks. dra Pawła Barana udała się na Wieżę Zegarową w celu wyjęcia z gałki na szczycie wieży miedzianej tuby (tzw. „kapsuły czasu”). Następnie przyniesiono ją do kapitularza, gdzie przystąpiono do otwarcia tuby i wyjęcia znajdujących się wewnątrz przedmiotów.

Tubę szczelnie wypełniało podłużne zawiniątko owinięte dwoma arkuszami XVIII-wiecznego papieru pakowego. W jego wnętrzu znajdował się dokument pergaminowy o wymiarach 63 cm x 59, pięć paczuszek z relikwiami oraz tzw. Agnusek.
Dokument został wystawiony w 1716 r. (brak daty dziennej) przez bpa Kazimierza Łubieńskiego. Jest na nim odręczny podpis dziekana Kapituły bpa Michała Szembeka. Na dokumencie w dolnej jego części, pod tekstem odciśnięto w czerwonym laku dwie pieczęcie: mniejsza z nich, umieszczona mniej więcej na środku, należała do wystawcy dokumentu bpa Kazimierza Łubieńskiego, druga – nieco większych rozmiarów to pieczęć Krakowskiej Kapituły Katedralnej. By podkreślić wagę dokumentu Kapituła odcisnęła pieczęć większą pochodzącą z początku XV w. Srebrny tłok pieczętny do dziś jest przechowywany w skarbcu katedralnym. Na odwrociu dokumentu pergaminowego wypisano pismem kursywnym, jakie relikwie zostały złożone w tubie wraz z dokumentem.
Wraz z dokumentem w tubie umieszczono pięć paczuszek z relikwiami:
1) zaszyta jedwabna paczuszka w kolorze starego różu z relikwiami z inskrypcją na pergaminie, objaśniającą zawartość paczuszki
2) zaszyta jedwabna paczuszka w kolorze starego różu z relikwiami świętych Andrzeja, Jana i Jakuba Apostołów, św. Wojciecha i Chryzogona Męczenników
3) złożona paczuszka pergaminowa z relikwiami św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przewiązany lnianą tasiemką o barwie zbliżonej do pergaminu
4) złożona paczuszka pergaminowa z relikwiami św. Jana Kantego, przewiązana lnianą tasiemką o barwie zbliżonej do pergaminu
5) złożona paczuszka pergaminowa z relikwiami św. Jadwigi Śląskiej, przewiązana lnianą tasiemką o barwie zbliżonej do pergaminu
Ponadto w tubie znajdował się zawinięty w papier „agnusek” (owalna dwustronna pieczęć odciśnięta w wosku o barwie natrualnej). Agnusek został odlany w 1678 r. za czasów papieża Innocentego XI w pierwszym roku jego pontyfikatu. Na rewersie tradycyjnie znajduje się Baranek Boży, a na awersie św. Róża z Limy w momencie mistycznych zaślubin. Agnusek owinięty był w papier z epoki i opisany jako Agnus Dei Innocenti XI papae.
Na podstawie znalezisk zgromadzeni orzekli, że tuba nie była otwierana od blisko 300 lat.
Znaleziska oraz miedziana tuba trafią teraz pod opiekę konserwatorów, a za kilka miesięcy powrócą na Wieżę Zegarową.

 

Źr. https://www.facebook.com/KatedraWawel/
Fot: Łukasz Michalak

Skip to content