Historianaprawde.pl

Pałac w Lubostroniu wpisany na listę pomników historii

Szacowany czas czytania: ...

Tytuł jest przyznawany zabytkom o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Wpisanie Pałacu Lubostroń na listę pomników historii to efekt czterech lat starań dyrekcji i pracowników tej instytucji. Zwieńczeniem ich inicjatywy jest rozporządzenie Prezydenta RP z 15 listopada 2023 roku W sprawie uznania za pomnik historii „Lubostroń – zespół pałacowo-parkowy”.

 

Uznanie zespołu pałacowo-parkowego za pomnik historii jest kolejną ważną kartą w dziejach pałacu. To nie tylko ważne miejsce na kulturalnej mapie województwa, ale perła architektoniczna znana w całym kraju  – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

 

Pałac w Lubostroniu jest perłą klasycyzmu. Jego budowa, na zlecenie hrabiego Fryderyka Skórzewskiego, zakończyła się w 1800 roku. W swojej historii to miejsce było centrum krzewienia polskiej kultury, sztuki i wartości patriotycznych. Właśnie względy historyczne, architektoniczne i artystyczne zdecydowały, że ten zabytek został uznany za pomnik historii. Ochroną został objęty nie tylko palladiański pałac i park w stylu angielskim, ale również oficyna, stajnia, wozownia, oranżeria, domek myśliwski, domek ogrodnika i piwnice. Celem ochrony tego miejsca jest zachowanie jego autentyczności, walorów przestrzennych i krajobrazowych.

 

Od roku 2009 do 2012 roku zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu stanowił samorządową instytucję kultury prowadzoną wspólnie przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz samorząd powiatu żnińskiego. Od 2013 roku organizatorem instytucji jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Pomnikiem historii jest również prowadzone przez samorząd województwa Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

 

Źr. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Skip to content