Historianaprawde.pl

Zmarł prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski.

Szacowany czas czytania: ...

26 stycznia 2024 r. zmarł prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski - historyk i publicysta, od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, były dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, z zamiłowania szachista.

W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywając tytuł magistra. Kolejne stopnie naukowe: 1968 – doktorat, 1977 – habilitacja w Instytucie Historii UAM na podstawie pracy Polityka narodowościowa w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, 1990 – profesura, 1993 – profesor zwyczajny. Staże naukowe odbywał m.in. w Archiwum Federalnym w Koblencji, Instytucie Historii Najnowszej w Monachium, Uniwersytecie w Lipsku, w archiwach oraz bibliotekach w Poczdamie, Kassel, Marburgu i Moskwie.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Był lub jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Komitetu Badań Naukowych PAN. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset pozycji naukowych oraz popularnonaukowych. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego. W czasie swojej pracy zawodowej wypromował kilkuset magistrów i kilku doktorów.

Wybrane publikacje
 • Bronisław Dembiński (1858 – 1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny 
 • Cichociemny z Bydgoszczy i inne opowiadania historyczne (2009),
 • Der Bromberger Blutsonntag : Legende und Wirklichkeit (1990)
 • Dywersja czy masakra ? : cywilna obrona Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. (1988)
 • Historia kultury fizycznej (2005)
 • Katyń 1940 (1995)
 • Leon Janta Połczyński (1867-1961) – minister i senator z Borów Tucholskich (2001)
 • Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 (1984)
 • Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych. Red. W.Jastrzębski (2004)
 • Terror i zbrodnia : eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945 (1974)
 • W dalekim, obcym kraju : deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku (1990)
 • Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolite, wspólnie z Ryszardem Studzińskim.

 

Tekst za Wikipedia.

Skip to content