Historianaprawde.pl

Szpiegowska epopeja

Szacowany czas czytania: ...

Jednoznacznym potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest zrealizowana przez Wydział II KWMO w Katowicach sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Turysta”. Co ciekawe, w tej szpiegowskiej epopei, występują w rolach głównych mieszkańcy Bytomia…

Odprężenie w stosunkach polityczno-gospodarczych między Wschodem a zachodem w latach siedemdziesiątych stało się podstawą systematycznego wzrostu między narodowej wymiany osobowej, co szczególnie uwidoczniło się w indywidualnych wyjazdach obywateli PRL do krajów Europy Zachodniej. Rozpoznanie operacyjne międzynarodowego ruchu osobowego stanowi jedno z podstawowych zadań pracy wydziałów II KWMO, gdyż ruch ten jest dogodnym parawanem dla działalności szpiegowskiej, skierowanej przeciwko bezpieczeństwo i podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (…)

 

Prawidłowe rozpoznanie międzynarodowego ruchu osobowego i uzyskiwanie w tym względzie widocznych i wymiernych rezultatów wymaga ze strony Służby Bezpieczeństwa umiejętnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków pracy, właściwego współdziałania z funkcjonariuszami MO, a w szczególności posiadania dobrych tajnych współpracowników, usytuowanych tam, gdzie tego najbardziej wymagają względy operacyjne.

 

Jednoznacznym potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest zrealizowana przez Wydział II KWMO w Katowicach sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Turysta”.

 

Co ciekawe, w tej szpiegowskiej epopei, występują w rolach głównych mieszkańcy Bytomia…

Maciej Bartków

Skip to content