Historianaprawde.pl

Prof. dr hab. Adam Ostanek

Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego oraz Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie”. Autor i współautor łącznie niemal 100 publikacji naukowych (w tym pięciu monografii), redaktor i współredaktor 14 opracowań zbiorowych. W swoich badaniach naukowych podejmuje tematykę dotyczącą dziejów Wojska Polskiego w Małopolsce Wschodniej w okresie II Rzeczypospolitej. Ponadto zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi stosunków polsko-ukraińskich w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2021), Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (2023), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2020), Medalem „Za Zasługi dla NSZZ Policjantów KSP” (2022), Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów (2021), Medalem „Historia–Militaris–Polonica. Za zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce” (2012) oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (2023).

Skip to content